top of page
Square Stage

Designing my dream home
ออกแบบบ้านในฝัน

 1. ระวังอะไรก่อนที่เริ่มโครงการตกแต่งภายในบ้าน?

 2. ควรคาดหวังจากการให้คำปรึกษาด้านการแบบ?

 3. แนวคิดการออกแบบ /
  ข้อเสนอคืออะไรและจะรวมอะไรไว้ในนั้น?

 4. ใบเสนอราคาหรือ BOQ คืออะไร?

 5. Lavaredo หาแหล่งเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากที่ไหน?

 6. สามารถขอเปลี่ยนแปลงการออกแบบได้กี่ครั้ง?

 7. ฉันจะได้ดูตัวอย่างและการออกแบบก่อนสั่งซื้อหรือไม่?

 8. รายการเฟอร์นิเจอร์ / ผลิตภัณฑ์จากใบเสนอราคาของฉันหมดสต็อกแล้ว ฉันจะทำอย่างไร?

1. What to keep in mind before starting my kitchen project?

ระวังอะไรก่อนที่เริ่มโครงการตกแต่งภายในบ้าน?

For the first design meeting, we suggest you bring your floor plan, any inspiration, and be prepared to discuss your requirements, your lifestyle and personality in detail with your designer.

สำหรับการประชุมการออกแบบครั้งแรก เราขอแนะนำให้คุณนำแผนผังชั้น แรงบันดาลใจใดๆ และเตรียมพร้อมที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการ ไลฟ์สไตล์ และบุคลิกภาพของคุณอย่างละเอียดกับนักออกแบบของคุณ

 

We also suggest you go through our vast repository of Kitchen Styles and save the designs you like, so that your designer understands your preferences.

นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้คุณดูพื้นที่เก็บข้อมูลของ Kitchen Styles มากมาย และบันทึกการออกแบบที่คุณชอบ เพื่อให้นักออกแบบของคุณเข้าใจถึงความชอบของคุณ

Having a budget in mind is extremely helpful. Lavaredo also provides a Kitchen Price Estimation Online Tool that you could try out now!

การมีงบประมาณในใจจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง Lavaredo ยังมีเครื่องมือออนไลน์สำหรับการประมาณราคาห้องครัวที่คุณสามารถทดลองใช้ตอนนี้!

2

2. What should I expect from my design consultation?

ควรคาดหวังจากการให้คำปรึกษาด้านการแบบ?

You’ll could arrange a meeting with our Lavaredo designer in person at one of our Showroom Locations or via video/ phone call if you live outside one of our operational cities.

คุณสามารถนัดพบกับดีไซเนอร์ Lavaredo ได้ด้วยตนเองที่โชว์รูมของเรา หรือผ่านทางวิดีโอ/โทรศัพท์ หากคุณอาศัยอยู่นอกเมืองที่เปิดทำการของเรา

 

You’ll be discussing your home needs, design goals, and ways to improve and utilize the space. After the consultation, your designer will share a personalized design proposal with estimated cost.

คุณจะได้พูดคุยถึงความต้องการบ้าน เป้าหมายการออกแบบ และวิธีการปรับปรุงและใช้พื้นที่ หลังจากการปรึกษาหารือ นักออกแบบของคุณจะแบ่งปันข้อเสนอการออกแบบส่วนบุคคลพร้อมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

3

3. What is a design concept / proposal and what will be included in it?

แนวคิดการออกแบบ /ข้อเสนอคืออะไรและจะรวมอะไรไว้ในนั้น?

Your designer will put together reference designs, color palettes and moodboards so that you can understand what your home could look like. Along with the design concept, a tentative quotation with costings will be shared.

Designer ออกแบบของคุณจะรวบรวมการออกแบบอ้างอิง Mood and Toneสี และมูดบอร์ด เพื่อให้คุณเข้าใจว่าบ้านของคุณหน้าตาเป็นอย่างไร นอกจากแนวคิดการออกแบบแล้ว จะมีการแชร์ใบเสนอราคาเบื้องต้น

4

4. What is a quotation or BOQ?

ใบเสนอราคาหรือ BOQ คืออะไร?

A quotation or BOQ is a bill of quantities (BOQ), which is an itemized sheet of all kitchen cabinets, accessories, appliances and additional costs.

ใบเสนอราคาหรือ BOQ คือบิลปริมาณ (BOQ) ซึ่งเป็นแผ่นแยกรายการของตู้ครัว อุปกรณ์เสริม เครื่องใช้ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด

4

5. Where does Lavaredo source furniture and products from?

Lavaredo หาแหล่งเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากที่ไหน?

We produce everything in Thailand, and our team have created  an extensive catalogue where you can find everything for your home project — from lighting, appliances to kitchens, wardrobes, storage units — in every shape, color and finish you can imagine! We offer our in-house Lavaredo branded products as well as some of the best-in-category brands imported from Hettich, Hafele, Kessebohmer, Blum etc.

เราผลิตทุกอย่างในประเทศไทย และทีมงานของเราได้สร้างแค็ตตาล็อกที่ครอบคลุมซึ่งคุณสามารถค้นหาทุกอย่างสำหรับโครงการบ้านของคุณ ตั้งแต่ระบบไฟ เครื่องใช้ไปจนถึงห้องครัว ตู้เสื้อผ้า หน่วยเก็บของ ในทุกรูปทรง สี และการตกแต่งที่คุณสามารถจินตนาการได้! เรานำเสนอผลิตภัณฑ์แบรนด์ Lavaredo ภายในบริษัทของเรา เช่นเดียวกับแบรนด์ที่ดีที่สุดในประเภทที่นำเข้าจาก Hettich, Hafele, Kessebohmer, Blum เป็นต้น

4

6. How many design iterations can I request?

สามารถขอเปลี่ยนแปลงการออกแบบได้กี่ครั้ง?

There’s no limit to the number of iterations you can request, until you are happy with the design and budget. However, we recommend keeping iterations to a minimum of three or four because each revision will affect projected timelines.

คุณสามารถขอได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าคุณจะพอใจกับการออกแบบและงบประมาณ อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ทำซ้ำอย่างน้อยสามหรือสี่ครั้ง เนื่องจากการแก้ไขแต่ละครั้งจะส่งผลต่อไทม์ไลน์ที่คาดการณ์ไว้

4

7. Will I get to see samples and designs before I place the order?

ฉันจะได้ดูตัวอย่างและการออกแบบก่อนสั่งซื้อหรือไม่?

Definitely! Your designer will give you an exclusive walkthrough of our Showroom where you can touch and feel designs and explore our collection of thousands of finishes and materials for your home interiors.

อย่างแน่นอน! นักออกแบบของคุณจะให้คำแนะนำแบบเอ็กซ์คลูซีฟในโชว์รูมของเรา ซึ่งคุณสามารถสัมผัสและสัมผัสการออกแบบ และสำรวจคอลเลกชั่นการตกแต่งและวัสดุนับพันของเราสำหรับการตกแต่งภายในบ้านของคุณ

4

8. A furniture item / product from my quotation is now out of stock. What do I do?

รายการเฟอร์นิเจอร์ / ผลิตภัณฑ์จากใบเสนอราคาของฉันหมดสต็อกแล้ว ฉันจะทำอย่างไร?

Don’t worry! Our vast catalogue is designed in a way that you’ll never run out of beautiful furniture and products to choose from. Please talk to your designer to select an alternate product.

ไม่ต้องกังวล! แค็ตตาล็อกขนาดใหญ่ของเราได้รับการออกแบบในลักษณะที่คุณจะไม่มีวันหมดของเฟอร์นิเจอร์และสินค้าที่สวยงามให้เลือก โปรดพูดคุยกับนักออกแบบของคุณเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์อื่น

Designing my dream home
Square Stage

Managing my Project
การจัดการโครงการ

 1. ใครจะเป็นผู้จัดการการติดตั้งของฉัน?

 2. ฉันจะรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโครงการบ้านได้อย่างไร?

 3. ใครจะเป็นผู้ดูแลไซต์งาน?

 4. ฉันสามารถอยู่ในบ้านตอนห้องครัวกำลังติดตั้ง?

 5. โครงการของฉันใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้
  ฉันจะทำอย่างไร?

 6. ฉันมีความกังวลเกี่ยวกับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ฉันจะติดต่อใครได้บ้าง?

Managing my project

1. Who will manage my project?

ใครจะเป็นผู้จัดการการติดตั้งของฉัน?

Your Lavaredo sales and designer will be the single point of contact during the design journey and will manage your project, from start to finish.

ฝ่ายขายและนักออกแบบ Lavaredo ของคุณจะเป็นจุดติดต่อเดียวระหว่างการเดินทางออกแบบ และจะจัดการโครงการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ

2

2. How do I receive updates on my home project?
​ฉันจะรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโครงการบ้านได้อย่างไร?

Lavaredo ensures complete transparency when you design with us. When your site execution begins, your designer will share a detailed timeline and schedule and will regularly keep you updated on the progress via LINE, calls, and site meetings.

Lavaredo รับประกันความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์เมื่อคุณออกแบบกับเรา เมื่อไซต์ของคุณเริ่มดำเนินการ นักออกแบบของคุณจะแชร์ไทม์ไลน์และกำหนดการโดยละเอียด และจะแจ้งความคืบหน้าให้คุณทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านอีเมล การโทร การประชุมไซต์

3

3. Who will be supervising the site work everyday?

ใครจะเป็นผู้ดูแลไซต์งาน?

On a day-to-day basis, our installers are ISO certified to update and supervise the execution work of your home project.

ในแต่ละวัน ผู้ติดตั้งของเราได้รับการฝึกอบรมและได้รับการรับรอง ISO ให้อัปเดตและควบคุมการปฏิบัติงานของโครงการที่บ้านของคุณ

4

4. Can I stay in my house during renovation and installation process?

ฉันสามารถอยู่ในบ้านตอนห้องครัวกำลังติดตั้ง?

We recommend speaking to your designer about the feasibility of staying in the home while it’s being renovated.

เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้พูดคุยกับนักออกแบบของคุณเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะอยู่ในบ้านในขณะที่กำลังปรับปรุง

4

5. My project is taking longer than expected. What do I do?

โครงการของฉันใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ ฉันจะทำอย่างไร?

Extended timelines can be due to a lot of factors such as design iterations and on-site complications. We suggest you speak to your Lavaredo designer to resolve your concerns. But rest assured, we will complete your project as soon as possible.

ไทม์ไลน์ที่ขยายออกไปอาจเนื่องมาจากหลายปัจจัย เช่น การออกแบบซ้ำและความยุ่งยากในสถานที่ทำงาน เราขอแนะนำให้คุณพูดคุยกับนักออกแบบ Lavaredo เพื่อแก้ไขข้อกังวลของคุณ. แต่มั่นใจได้เลยว่าเราจะดำเนินโครงการของคุณให้เสร็จโดยเร็วที่สุด

4

6. I have concerns about my ongoing project. Who do I get in touch with?

ฉันมีความกังวลเกี่ยวกับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ฉันจะติดต่อใครได้บ้าง?

You can raise a red flag regarding your designer, your service partner and/or on any other project-related complaints and escalate unresolved issues.

คุณสามารถติดธงแดงเกี่ยวกับนักออกแบบของคุณ คู่ค้าบริการ และ/หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการอื่นๆ และส่งต่อปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไข

You can always get in touch with our customer care team on LINE ID @lavaredo-kitchen for any concerns 24/7,

คุณสามารถติดต่อกับทีมดูแลลูกค้าของเราได้ที่ LINE ID @lavaredo-kitchen หากมีข้อกังวลใด ๆ ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุด

Keyboard and Mouse

Let's Work Together

Get all the information needed to get started with a project with our LAVAREDO HOME & KITCHEN team!

Policies & Certifications
bottom of page